GDS ManagerOpis

GDS Manager to oprogramowanie do zarządzania GDS3710 oparte na architekturze serwer/klient, zapewniające zarządzanie kartami RFID, podstawowe raporty dotyczące wejścia do drzwi i zarządzanie frekwencją. GDS Manager to model klient-serwer, który jest rozproszoną strukturą aplikacji, która dzieli zadania lub obciążenia między dostawcami zasobów lub usług, zwanymi serwerami, a odbiorcami usług, zwanymi klientami, zwanymi klientami. Często klienci i serwery komunikują się za pośrednictwem sieci komputerowej na oddzielnym sprzęcie, ale zarówno klient, jak i serwer mogą znajdować się w tym samym systemie. Host serwera uruchamia jeden lub więcej programów serwerowych, które udostępniają swoje zasoby klientom. zasoby z klientami. Klient nie udostępnia żadnych swoich zasobów, ale żąda zawartości lub funkcji usługi serwera.

Link: GDS Manager

Manual: GDS Manager


Do pobrania