GDMS


Opis

GDMS to bezpłatna chmura  do provisioning’u, zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z produktami Grandstream. Umożliwia zarządzanie kontami, konfiguracją, aktualizacją oprogramowania układowego, monitorowania, inteligentnego alarmu i analizy statystycznej. Zadania można realizować indywidualnie lub w partiach urządzeń według lokalizacji, grupy i/lub modelu. Dodaje funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony sieci korporacyjnych, w tym szyfrowanie TLS klasy bankowej od kompleksowego, dwuskładnikowego uwierzytelnienia logowania w celu ochrony bezpieczeństwa danych, po dwukierunkową weryfikację certyfikatu i szyfrowanie wszystkich informacji o urządzeniu. Oferuje scentralizowane, bezpieczne i bezdotykowe zarządzanie punktami końcowymi Grandstream. GDMS jest idealny dla przedsiębiorstw, usługodawców i firm z wieloma lokalizacjami, ponieważ umożliwia im łatwe wdrażanie i zarządzanie dużymi sieciami rozwiązań Grandstream. Odwiedź gdms.cloud, aby się zarejestrować.

Użytkownicy urządzeń mobilnych z Androidem i iOS mogą uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej GDMS z dowolnego urządzenia, pobierając aplikację bezpłatnie ze sklepu App Store lub  Google Play.


Funkcjonalność

  • Oferuje konfigurację, zarządzanie i monitorowanie urządzeń, kont i oprogramowania wewnętrznego
  • Monitorowanie urządzeń i sieci w czasie rzeczywistym; raporty systemu analitycznego
  • Konfiguruj i zarządzaj partią urządzeń według różnych witryn, grup i modeli
  • Zabezpieczenia klasy korporacyjnej, w tym TLS i dwukierunkowa weryfikacja certyfikatu
  • Konfigurowalne powiadomienia, inteligentne alarmy i automatyczne rozwiązywanie problemów
  • Inteligentne rozwiązywanie problemów automatycznie identyfikuje problemy i dostarcza raporty diagnostyczne
  • Uwierzytelnianie przy użyciu dwóch czynników w celu ochrony bezpieczeństwa danych
  • Grandstream Auto Provisioning Service (GAPS) pozostanie jako starsze rozwiązanie dla produktów Grandstream i użytkowników, którzy nie są jeszcze gotowi do aktualizacji oprogramowania sprzętowego swoich obecnych urządzeń do punktu, w którym obsługiwany jest GDMS. Nowe produkty będą korzystały z GDMS.

Do pobrania