Aktualizacja oprogramowania

Aktualizację oprogramowania na urządzeniach Grandstream możemy przeprowadzić korzystając z serwera oficjalnego lub własnego.
Aktualne wersje oprogramowania znajdują się na stronie firmware.grandstream.com

Można zapisać się do newslettera z informacjami o nowych oprogramowaniach pod tym linkiem.

UWAGA
Nie wszystkie urządzenia mogą aktualizować się z serwera oficjalnego – sprawdź czy kolumna HTTP Upgrade Server jest wypełniona adresem serwera przy danym modelu urządzenia.

Należy zmienić ścieżkę aktualizacji oraz protokół w konfiguracji telefonu:
Konserwacja ⇒ Aktualizowanie i dostarczanie ⇒ Aktualizacja poprzez oraz Ścieżka do serwera aktualizacji
Aby zaktualizować z serwera oficjalnego należy ustawić HTTP oraz wpisać ścieżkę:

firmware.grandstream.com

lub inny adres w przypadku aktualizacji z serwera własnego, np.:

adres.serwera.pl/firmware/
192.168.0.1
10.1.1.1/pub/

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania z własnego serwera, potrzebny jest serwer TFTP/HTTP/HTTPS, na którym umieścimy plik z nowym oprogramowaniem.

Aktualizacja z wykorzystaniem serwera HTTP
HFSHFS to jednoplikowy serwer HTTP niewymagający instalacji. Można go pobrać ze strony www.rejetto.com/hfs/
Po uruchomieniu programu pojawi się okno podzielone na 3 strefy.
Archiwum z oprogramowaniem należy rozpakować, a znajdujący się tam plik/i .bin przeciągnąć do pola Virtual File System w oknie programu HFS.
W zakładce Aktualizowanie i dostarczanie panelu administracyjnego telefonu wybieramy Aktualizacja poprzez HTTP, a w polu Ścieżka do serwera aktualizacji wpisujemy adres IP komputera.

Aktualizacja z wykorzystaniem serwera TFTP
Tftpd32Tftpd32Tftpd32Tftpd32 to mały program posiadający m.in. prosty serwer TFTP. Można go pobrać ze strony www.tftpd64.com.
Po uruchomieniu programu należy wejść w ustawienia (przycisk Settings). W zakładce GLOBAL zaznaczyć tylko TFTP Server. W zakładce TFTP należy wskazać folder, w którym znajduje się wypakowany plik/i .bin. Należy zatwierdzić przyciskiem OK, a następnie wyłączyć i włączyć program ponownie.
W zakładce Aktualizowanie i dostarczanie panelu administracyjnego telefonu wybieramy Aktualizacja poprzez TFTP, a w polu Ścieżka do serwera aktualizacji wpisujemy adres IP komputera.

Wymuszenie aktualizacji na urządzeniu
Aby wymusić na urządzeniu sprawdzenie aktualizacji można:

  • Zrestartować telefon
  • Zalogować się do urządzenia poprzez SSH/Telnet i po kolei wydać komendy:
upgrade
upgrade
y