Data i/lub godzina są niepoprawne

Urządzenia Grandstream pobierają aktualny czas i godzinę z sieci.

Jeśli urządzenie wyświetla datę i godzinę 1900-01-01 00:00:00:

  • Sprawdź czy telefon jest podłączony do sieci i uzyskał adres IP
  • Sprawdź czy wprowadzony serwer czasu jest poprawny

Jeśli urządzenie wyświetla poprawną datę, ale niepoprawną godzinę:

  • Sprawdź czy telefon ma skonfigurowaną strefę czasową
  • Sprawdź czy ustawiona jest automatyczna zmiana czasu

Poprawne ustawienia dla Polski to:

Serwer NTP
pl.pool.ntp.org
Strefa czasowa
GMT+01:00 (Paryż, Wiedeń, Warszawa, Rzym, Madryt, Praga, Berlin, Budapeszt, Amsterdam, Belgia)
Strefa czasowa zdefiniowana przez użytkownika
CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00

Ustawienia daty i godziny można znaleźć w:

Z poziomu telefonu:
Menu ⇒ Właściwości ⇒ Date Time

Z poziomu przeglądarki:
UstawieniaData i godzina