Syslog – krok po kroku

Zbieranie logów systemowych z urządzeń Grandstream wymaga dodatkowego, darmowego narzędzia. Przykładowym programem dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft jest Visual Syslog Server for Windows który można bezpłatnie pobrać z https://maxbelkov.github.io/visualsyslog/.

UWAGA
Pamiętaj że komputer odbierający syslog i urządzenie wysyłające informację muszą się ze sobą komunikować w sieci.

UWAGA
Pamiętaj też że komunikacja między urządzeniami może być blokowana przez Firewall. Więcej informacji dla systemów Windows: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4028485/windows-10-add-an-exclusion-to-windows-security

Po pobraniu i zainstalowaniu Visual Syslog Server , program należy uruchomić i nie zmieniać żadnych ustawień.

UWAGA
Zwróć uwagę że jednocześnie na komputerze może być uruchomiona tylko jedna instancja Visual Syslog Server, w przeciwnym wypadku program odmówi współpracy wyświetlając błąd 514.

Dalsza konfiguracja odbywa się na urządzeniu wysyłającym. W przypadku tej instrukcji będzie to telefon IP firmy Grandstream, model GXP1628.

Logujemy się do WebGUI urządzenia wpisując jego adres IP w przeglądarce.

Wybieramy opcję Protokół Syslog z menu Konserwacja, następnie wypełniamy pola tak jak poniżej.

UWAGA
Bramki Grandstream nie obsługują języka polskiego, opcja Syslog znajdują się w menu Maintenance > Syslog lub Advanced settings. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji urządzenia.

W polu Serwer Syslog wpisujemy adres IP urządzenia odbierającego dane*

Poziom Syslog ustawiamy na DEBUG

Wyślij log SIP ustawiamy na TAK

*adres IP swojego urządzenia można “podejrzeć” w programie Visual Syslog Server wybierająć Setup > “UDP Listener interface and port”

Wybieramy “Zapisz i zastosuj” i restartujemy urządzenie. Po tym zabiegu w programie Visual Syslog Server powinny się pojawiać informację przedstawiające proces bootowania urządzenia.

Ostatnim krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na informacji z urządzenia (okno z danymi) i wybranie opcji “Copy to clipboard”. Następnie wklejamy te dane do dowolnego programu tekstowego i zapisujemy plik, najlepiej w formacie .txt.