Zablokowana klawiatura – komunikat ‘Klawiatura numeryczna jest zablokowana’

Przytrzymanie klawisza gwiazdki spowoduje zablokowanie klawiatury telefonu.

Aby odblokować klawiaturę, należy przytrzymać klawisz gwiazdki .
Na wyświetlaczu telefonu pojawi się prośba o hasło. Domyślnie hasło jest puste, więc zatwierdzamy przyciskiem OK.

Ustawienia blokady ekranu znajdują się w:
Z poziomu telefonu:
Menu ⇒ Właściwości ⇒ Blokada Star (*) Key

Z poziomu przeglądarki:
KonserwacjaUstawienia zabezpieczeńZabezpieczeniaOdblokuj * blokadę klawiatury oraz Hasło blokady/odblokowania